TÝŽDENNÝ PROGRAM

(slovenský čas)

 

PONDELOK

 

00:00 – Slovo – Ap. Tadeu – Láska bojovná zbraň

01:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov #1

01:30 – Séria posolstiev – Napíš si svoju budúcnosť #1

02:00 – Séria posolstiev – Čo robiť pred/po modlitbe #12

02:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka #12

03:00 – Séria posolstiev – Rodina #6

03:30 – Učenie Apoštola #9

04:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby (každú hodinu)

09:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby

10:00 – Slovo apoštola – Láska bojovná zbraň #1 + Myšlienka dňa #3

10:30 – Slovo apoštola – Misia #3

11:00 – Konferencia viery 2019 – Duchovná vojna

12:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov #1 (repríza)

12:30 – Domáca skupina – Ježiš Kristus 1

13:30 – Stretnutie s Bohom – Vlastnosti, ktoré hýbu Bohom #4

15:00 – Slovo – DPK

15:30 – Slovo – Kráčať s Bohom

16:00 – Konferencia viery 2020 – Nová mocná éra

17:30 – Slovo apoštola – Misia #7

18:00 – Konferencia viery 2019 – Vo vašich slovách je moc

19:00 – Stretnutie s Bohom – Apoštol – 23. máj  

20:30 – Séria posolstiev - Ako bojovať proti diablovi #5

21:00 – Konferencia viery 2020 – Nová mocná éra (repríza)

22:30 – Séria posolstiev – Od novoobráteného v učeníka #12 (repríza)

23:00 – Slovo apoštola – Misia #7

23:30 – Slovo apoštola  – Ako zvíťaziť vo financiách #6 + Myšlienka dňa #14

      

UTOROK

 

00:00 – Slovo – Ap. Tadeu – Napíš si svoju budúcnosť

01:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov #2

01:30 – Séria posolstiev – Napíš si svoju budúcnosť #2

02:00 – Séria posolstiev – Čo robiť pred/po modlitbe #13

02:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka #13

03:00 – Séria posolstiev – Rodina #7

03:30 – Učenie Apoštola #10

04:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby (každú hodinu)

09:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby

10:00 – Slovo apoštola – Ako zvíťaziť vo financiách #1 + Misia #2

10:30 – Slovo apoštola – Ako zvíťaziť vo financiách #2

11:00 – Konferencia viery 2019 – Rodina

12:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov #2 (repríza)

12:30 – Domáca skupina – Ježiš Kristus 1

13:30 – Stretnutie s Bohom – Vlastnosti, ktoré hýbu Bohom #5

15:00 – Slovo – Sila slov

16:00 – Konferencia viery 2020 – Sila jednoty

17:30 – Slovo apoštola – Ako zvíťaziť vo financiách #14

18:00 – Konferencia viery 2019 – Spoločenstvo s Bohom

19:00 – Domáca skupina – Ježiš Kristus 1 (repríza)

20:00 – Stačí veriť – Napíš si svoju budúcnosť #3

21:00 – Konferencia viery 2020 – Sila jednoty (repríza)

22:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka #13 (repríza)

23:00 – Slovo apoštola – Ako zvíťaziť vo financiách #10 + Myšlienka dňa #15

23:00 – Slovo apoštola – Láska k peniazom #2 +Myšlienka dňa #16

 

 

       STREDA

 

                        00:00 – Slovo – Bp. Racoes – Boh má zázrak pre teba

                        01:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov #3

                        01:30 – Séria posolstiev – Napíš si svoju budúcnosť #3

                        02:00 – Séria posolstiev – Čo robiť pred/po modlitbe #1

                        02:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka #1

                        03:00 – Séria posolstiev – Rodina #8

                        03:30 – Učenie Apoštola #1

                        04:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby (každú hodinu)

                        09:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby

                        10:00 – Domáca skupina – Ježiš Kristus 1

                        11:00 – Konferencia viery 2019 – Vo vašich slovách je moc

                        12:00 – Séria posolstiev - Pôvod problémov #3 (repríza)        

                        12:30 – Domáca skupina – Ježiš Kristus 1 (repríza)

                        13:30 – Stretnutie s Bohom – Pôvod problémov #1

                        15:00 – Slovo – Boh oslobodenia

                        16:00 – Konferencia viery 2020 – Slúžiť Bohu nie je voľba

                        17:30 – Slovo apoštola – Myšlienka dňa #1 + Myšlienka dňa #13

                        18:00 – Konferencia viery 2019 - Rodina

                       19:00 – Domáca skupina – Ježiš Kristus 1 (repríza)

                        20:00 – Stačí veriť – Napíš si svoju budúcnosť #4

                        21:00 – Konferencia viery 2020 – Slúžiť Bohu nie je voľba (repríza)

                        22:30 – Učenie apoštola – 10 prikázaní

                        23:00 – Slovo apoštola – Vo vašich slovách je moc #5

                         23:30 – Slovo apoštola – Láska k peniazom #1 + Myšlienka dňa #9

                                                 

       ŠTVRTOK

 

00:00 – Slovo – Ap. Tadeu – Moc zhora

01:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov #4

01:30 – Séria posolstiev – Napíš si svoju budúcnosť #4

02:00 – Séria posolstiev – Čo robiť pred/po modlitbe #2

02:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka #2

03:00 – Séria posolstiev – Rodina #9

03:30 – Učenie Apoštola #2

04:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby (každú hodinu)

09:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby

10:00 – Slovo apoštola – Myšlienka dňa #4 + Vo vašich slovách je moc #2

10:30 – Slovo apoštola – Ako zvíťaziť vo financiách #12

11:00 – Konferencia viery 2019 – Spoločenstvo s Bohom

12:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov #4 (repríza)

12:30 -  Séria posolstiev – Napíš si svoju budúcnosť #4 (repríza)

13:00 – Séria posolstiev – Čo robiť pred/po modlitbe #2 (repríza)

13:30 – Stretnutie s Bohom – Pôvod problémov #2

15:00 – Slovo – Ako bojovať proti diablovi

15:30 – Slovo – Stupne viery

16:00 – Konferencia viery 2020 – Krst v ohni

18:00 – Konferencia viery 2019 – Duchovná vojna

19:00 – Stretnutie s Bohom – Apoštol – 23. máj

20:30 – Séria posolstiev – Ako bojovať proti diablovi #6

21:00 – Konferencia viery 2020 – Krst v ohni  (repríza)

23:00 – Slovo apoštola – Misia #8

23:30 – Slovo apoštola – Koniec sveta #1 + Myšlienka dňa #18

 

 

 

       PIATOK

 

                        00:00 – Slovo – Ap. Tadeu – Postoje

                        01:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov #5

                        01:30 – Séria posolstiev – Napíš si svoju budúcnosť #5

                        02:00 – Séria posolstiev – Čo robiť pred/po modlitbe #3

                        02:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka #3

                        03:00 – Séria posolstiev – Rodina #10

                        03:30 – Učenie Apoštola #3

                        04:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby (každú hodinu)

                        09:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby

                        10:00 – Slovo apoštola – Ako zvíťaziť vo financiách #8 + Myšlienka dňa #5

                        10:30 – Slovo apoštola – Vo vašich slovách je moc #4

                        11:00 – Konferencia viery 2019 – Duchovná vojna

                        12:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov #5 (repríza)

                        12:30 – Séria posolstiev – Napíš si svoju budúcnosť #5 (repríza)

             13:00 – Séria posolstiev – Čo robiť pred/po modlitbe #3 (repríza)

                        13:30 – Stretnutie s Bohom – Pôvod problémov #3

                        15:00 – Slovo – Pšenica a kúkoľ + Boh má zázrak pre teba

                        16:00 – Konferencia viery 2020 – Zmluva krvi

                        17:30 – Slovo apoštola – Myšlienka dňa #20 + Myšlienka dňa #21

                        18:00 – Konferencia viery 2019 – Vo vašich slovách je moc

                        19:00 – Slovo Ap. Tadeu – Láska bojovná zbraň

                        20:00 – Stačí veriť – Kráčať v láske #1  

                        21:00 – Konferencia viery 2020 – Zmluva krvi (repríza)

                        22:30 – Učenie apoštola – 10 prikázaní

                       23:00 – Slovo apoštola – Ako zvíťaziť vo financiách #11 + Myšlienka dňa #19

                        23:30 -  Slovo apoštola – Misia #10 + Myšlienka dňa #20

                          

       SOBOTA

 

00:00 – Slovo – Ap. Tadeu - Financie

00:30 – Slovo – Bp. Christel - Rodina

01:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov #6

01:30 – Séria posolstiev – Napíš si svoju budúcnosť #6

02:00 – Séria posolstiev – Čo robiť pred/po modlitbe #4

02:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka #4

03:00 – Séria posolstiev – Rodina #11

03:30 – Učenie Apoštola #4

04:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby (každú hodinu)

09:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby

10:00 – Slovo apoštola – Misia #4

10:30 – Slovo apoštola – Ako zvíťaziť vo financiách #15

11:00 – Konferencia viery 2019 – Rodina

12:00 – Slovo – Ap. Jorge Tadeu – Posolstvo

13:30 – Stretnutie s Bohom – Pôvod problémov #4

15:00 – Slovo – Hoď kameň do Goliáša

16:00 – Konferencia viery 2020 - Moc v tom, keď slúžime namiesto toho, aby bolo slúžené nám

                      17:30 -  Slovo apoštola – Láska k peniazom #1 + Myšlienka dňa #2

18:00 – Konferencia viery 2019 – Spoločenstvo s Bohom

19:00 – Domáca skupina – Ježiš Kristus 1

20:00 – Stačí veriť – Kráčať v láske #2

21:00 – Konferencia viery 2020 - Moc v tom, keď slúžime namiesto toho, aby bolo slúžené nám

22:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka #4 (repríza)

23:00 – Slovo apoštola – Vo vašich slovách je moc #8

23:30 – Slovo apoštola – Myšlienka dňa #21 + Ako zvíťaziť vo financiách #13

 

       NEDEĽA

 

                        00:00 – Slovo – Ap. Tadeu -  Kráčať s Bohom

                        01:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov #7

                        01:30 – Séria posolstiev – Božie uzdravenie #1

                        02:00 – Séria posolstiev – Čo robiť pred/po modlitbe #5

                        02:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka #5

                        03:00 – Séria posolstiev – Rodina #12

                        03:30 – Učenie Apoštola #5

                        04:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby (každú hodinu)

                        09:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby

                        10:00 – Stretnutie s Bohom – Pôvod problémov #5

                        11:30 – Séria posolstiev – Autorita a podriadenie #1

                        12:00 – Stretnutie s Bohom – Apoštol – 30. máj  

                        13:30 – Séria posolstiev - Ako bojovať proti diablovi #7

                        14:00 – Stačí veriť – Zavri dvere zlodejovi

                        15:00 – Slovo – Rodina + Napíš si svoju budúcnosť

                        16:00 – Konferencia viery 2020 - Nedovoľte, aby vám ukradli váš sen

                        17:30 – Slovo apoštola – Ako zvíťaziť vo financiách #4

                        18:00 – Konferencia viery 2019 – Duchovná vojna

                        19:00 – Stretnutie s Bohom – Apoštol – 30. máj (repríza)

                        20:30 – Séria posolstiev – Ako bojovať proti diablovi #7 (repríza)

                        21:00 – Konferencia viery 2020 – Nedovoľte, aby vám ukradli váš sen (repríza)    

                        23:00 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka #5 (repríza)

                        23:00  - Slovo apoštola – Myšlienka dňa #22 + Misia #9

                        23:30 – Slovo apoštola – Ako zvíťaziť vo financiách #15 + Myšlienka dňa #23