TÝŽDENNÝ PROGRAM

(slovenský čas)

 

PONDELOK

 

00:00 – Slovo – Ap. Tadeu

01:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov

01:30 – Séria posolstiev – Božie uzdravenie/ Napíš svoju budúcnosť

02:00 – Séria posolstiev – Čo robiť pred/po modlitbe

02:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka

03:00 – Séria posolstiev – Rodina

03:30 – Učenie Apoštola

04:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby (každú hodinu)

09:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby

10:00 – Konferencia viery 2021 – 1.deň (repríza)

11:00 – Slovo Apoštola

12:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov (repríza)

12:30 – Domáca skupina

13:30 – Stretnutie s Bohom

15:00 – Slovo

15:30 – Slovo

16:00 – Konferencia viery 2021 – 1.deň

17:00 – Slovo apoštola

18:00 – Konferencia viery 2019 – Vo vašich slovách je moc

19:00 – Stretnutie s Bohom – Apoštol

20:30 – Séria posolstiev - Ako bojovať proti diablovi

21:00 – Konferencia viery 2021 – 1.deň (repríza)

22:00 – Slovo Apoštola

23:00 – Séria posolstiev – Rodina (repríza)

23:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka (repríza)

      

UTOROK

 

00:00 – Slovo – Ap. Tadeu

01:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov

01:30 – Séria posolstiev – Božie uzdravenie/ Napíš svoju budúcnosť

02:00 – Séria posolstiev – Čo robiť pred/po modlitbe

02:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka

03:00 – Séria posolstiev – Rodina

03:30 – Učenie Apoštola

04:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby (každú hodinu)

09:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby

10:00 – Konferencia viery 2021 – 2.deň

11:00 – Slovo apoštola

12:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov (repríza)

12:30 – Domáca skupina

13:30 – Stretnutie s Bohom

15:00 – Slovo

16:00 – Konferencia viery 2021 – 2.deň (repríza)

17:00 – Slovo apoštola

18:00 – Konferencia viery 2019 – Spoločenstvo s Bohom

19:00 – Domáca skupina (repríza)

20:00 – Stačí veriť

21:00 – Konferencia viery 2021 – 2.deň (repríza)

22:00 – Slovo apoštola

23:00 – Séria posolstiev – Rodina (repríza)

23:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka (repríza)

 

 

       STREDA

 

00:00 – Slovo

01:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov

01:30 – Séria posolstiev – Božie uzdravenie/ Napíš svoju budúcnosť

02:00 – Séria posolstiev – Čo robiť pred/po modlitbe

02:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka

03:00 – Séria posolstiev – Rodina

03:30 – Učenie Apoštola

04:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby (každú hodinu)

09:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby

10:00 – Domáca skupina

11:00 – Slovo apoštola

12:00 – Séria posolstiev - Pôvod problémov (repríza)  

12:30 – Domáca skupina (repríza)

13:30 – Stretnutie s Bohom

15:00 – Slovo – Sila slov

16:00 – Konferencia viery 2021 – 2.deň (repríza)

18:00 – Konferencia viery 2019 – Rodina

19:00 – Domáca skupina (repríza)

20:00 – Stačí veriť

21:00 – Konferencia viery 2021 – 3.deň (repríza)

22:00 – Slovo apoštola

23:00 – Séria posolstiev – Rodina (repríza)

23:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka (repríza)

                                                 

       ŠTVRTOK

 

00:00 – Slovo – Ap. Tadeu

01:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov

01:30 – Séria posolstiev – Božie uzdravenie/ Napíš svoju budúcnosť

02:00 – Séria posolstiev – Čo robiť pred/po modlitbe

02:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka

03:00 – Séria posolstiev – Rodina

03:30 – Učenie Apoštola

04:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby (každú hodinu)

09:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby

10:00 – Konferencia viery 2021 – 4.deň

11:30 – Slovo apoštola

11:00 – Konferencia viery 2019 – Spoločenstvo s Bohom

12:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov (repríza)

12:30 -  Séria posolstiev – Božie uzdravenie/ Napíš svoju budúcnosť (repríza)

13:00 – Séria posolstiev – Čo robiť pred/po modlitbe (repríza)

13:30 – Stretnutie s Bohom

15:00 – Slovo

16:00 – Konferencia viery 2021 – 4.deň (repríza)

17:30 – Slovo apoštola

18:00 – Konferencia viery 2019 – Duchovná vojna

19:00 – Stretnutie s Bohom – Apoštol

20:30 – Séria posolstiev – Ako bojovať proti diablovi

21:00 – Konferencia viery 2021 – 4.deň (repríza)

22:30 – Slovo apoštola

23:00 – Séria posolstiev – Rodina (repríza)

23:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka (repríza)

 

 

       PIATOK

 

00:00 – Slovo – Ap. Tadeu

01:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov

01:30 – Séria posolstiev – Božie uzdravenie/ Napíš svoju budúcnosť

02:00 – Séria posolstiev – Čo robiť pred/po modlitbe

02:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka

03:00 – Séria posolstiev – Rodina

03:30 – Učenie Apoštola

04:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby (každú hodinu)

09:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby

10:00 – Konferencia viery 2021 – 5.deň

11:30 – Slovo apoštola

11:00 – Konferencia viery 2019 – Duchovná vojna

12:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov (repríza)

12:30 – Séria posolstiev – Božie uzdravenie/ Napíš svoju budúcnosť (repríza)

13:00 – Séria posolstiev – Čo robiť pred/po modlitbe (repríza)

13:30 – Stretnutie s Bohom

15:00 – Slovo

16:00 – Konferencia viery 2021 – 5.deň (repríza)

17:30 – Slovo apoštola

18:00 – Konferencia viery 2019 – Vo vašich slovách je moc

19:00 – Slovo Ap. Tadeu

20:00 – Stačí veriť

21:00 – Konferencia viery 2021 – 5.deň (repríza)

22:30 – Slovo apoštola

23:00 – Séria posolstiev – Rodina (repríza)

23:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka (repríza)

                          

       SOBOTA

 

00:00 – Slovo – Ap. Tadeu

01:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov

01:30 – Séria posolstiev – Božie uzdravenie/ Napíš svoju budúcnosť

02:00 – Séria posolstiev – Čo robiť pred/po modlitbe

02:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka

03:00 – Séria posolstiev – Rodina

03:30 – Učenie Apoštola

04:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby (každú hodinu)

09:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby

10:00 – Konferencia viery 2021 – 6.deň

11:30 – Slovo apoštola

12:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov (repríza)

12:30 – Slovo – Ap. Tadeu

13:30 - Stretnutie s Bohom

15:00 – Slovo

16:00 – Konferencia viery 2021 – 6.deň (repríza)

17:30 - Slovo apoštola

18:00 – Konferencia viery 2019 – Spoločenstvo s Bohom

19:00 – Domáca skupina

20:00 – Stačí veriť

21:00 – Konferencia viery 2021 – 6.deň (repríza)

22:30 – Slovo apoštola

23:00 – Séria posolstiev – Rodina (repríza)

23:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka (repríza)

 

       NEDEĽA

 

00:00 – Slovo – Ap. Tadeu

01:00 – Séria posolstiev – Pôvod problémov

01:30 – Séria posolstiev – Božie uzdravenie/ Napíš svoju budúcnosť

02:00 – Séria posolstiev – Čo robiť pred/po modlitbe

02:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka

03:00 – Séria posolstiev – Rodina

03:30 – Učenie Apoštola

04:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby (každú hodinu)

09:00 – Spoločenstvo s Bohom a modlitby

10:00 – Stretnutie s Bohom

11:30 – Séria posolstiev – Autorita a podriadenie

12:00 – Stretnutie s Bohom – Apoštol  

13:30 – Séria posolstiev - Ako bojovať proti diablovi

14:00 – Stačí veriť

15:00 – Slovo

16:00 – Konferencia viery 2021 – 6.deň

17:30 – Slovo apoštola

18:00 – Konferencia viery 2019 – Duchovná vojna

19:00 – Stretnutie s Bohom – Apoštol (repríza)

20:30 – Séria posolstiev – Ako bojovať proti diablovi (repríza)

21:00 – Konferencia viery 2021 – 7.deň (repríza)       

22:30 – Slovo apoštola

23:00 – Séria posolstiev – Rodina (repríza)

23:30 – Séria posolstiev – Z novoobráteného v učeníka (repríza)