Účelom zbierky je, aby Váš dar pomohol priniesť Božie Slovo do celého sveta.
Znamená to priniesť ľuďom, ktorí trpia pokoj, radosť a riešenie skrze Božie Slovo

Marek 4: 26
“S kráľovstvom Božím je to tak, ako keby človek hodil semä na zem”