V tomto priestore môžete požiadať o modlitbu, aby sme sa za Vás modlili.
Vaše Meno zaradíme medzi modlitby podľa Modlitebných hodín počas 7 týždňov.

Vyplňte nasledujúci formulár::

Meno:
Email:
Predmet:
POZNÁMKA: Vaša žiadosť je dôverná, nezobrazí sa na žiadnom verejnom priestore. Budú ju čítať len OSVEDČENÍ PASTORI cirkvi Manna.