– V tomto priestore môžete odovzdať svoj život Ježišovi, pričom sa nemusíte identifikovať. Po uvedení Vašich údajov, máte možnosť dostať duchovnú podporu

SPASENIE POZOSTÁVA Z NASLEDOVNÉHO:
1º Veriť v Ježiša.
2º Veriť v to, čo pre nás Ježiš spravil (bol naším zástupcom vo všetkom)
3º Prijať ho ako svojho Pána a Spasiteľa.

MODLITBA PRIJATIA JEŽIŠA :
Ja verím vo svojom srdci, že Ježiš je Pán a zomrel za mňa na kríži, aby ma spasil.
Ježiš, ja Ti teraz dávam svoj život a prijímam Ťa ako svojho Pána a Spasiteľa. Ďakujem Ti, Ježiš, že si ma práve teraz spasil.

Ak ste sa modlili túto modlitbu, vyplňte prosím formulár a zanechajte nám správu, aby sme Vám mohli zablahoželať.

Meno:
Email:
Predmet:
POZNÁMKA: Zaradíme Vás do modlitebného zoznamu a budeme sa modliť počas 7 týždňov