– V tomto priestore môžete odovzdať svoj život Ježišovi, pričom sa nemusíte identifikovať. Po uvedení Vašich údajov, máte možnosť dostať duchovnú podporu

SPASENIE POZOSTÁVA Z NASLEDOVNÉHO:
1º Veriť v Ježiša.
2º Veriť v to, čo pre nás Ježiš spravil (bol naším zástupcom vo všetkom)
3º Prijať ho ako svojho Pána a Spasiteľa.

MODLITBA PRIJATIA JEŽIŠA :
Ja verím vo svojom srdci, že Ježiš je Pán a zomrel za mňa na kríži, aby ma spasil.
Ježiš, ja Ti teraz dávam svoj život a prijímam Ťa ako svojho Pána a Spasiteľa. Ďakujem Ti, Ježiš, že si ma práve teraz spasil.

Ak ste sa modlili túto modlitbu, vyplňte prosím formulár a zanechajte nám správu, aby sme Vám mohli zablahoželať.

Meno:
Email:
Predmet:

Vaše osobné údaje zozbierané v tomto formulári nebudú použité na iný účel a nebudú distribuované, šírené alebo odovzdané nijakému inému subjektu mimo hnutia Maná a budú archivované počas doby, ktorá sa považuje za nevyhnutnú alebo povinnú na naplnenie týchto účelov.
Uplatnenie práva na prístup, úpravu, stiahnutie, namietanie, obmedzenie alebo prenos Vašich osobných informácií, môže byť realizované po celý čas prostredníctvom zaslania žiadosti na info@igreja-online.tv alebo listom na túto adresu: Rua João Saraiva, n.º 3, 4.º andar, 1700-248 Lisboa.

POZNÁMKA: Zaradíme Vás do modlitebného zoznamu a budeme sa modliť počas 7 týždňov