Tu môžete zaslať svoje svedectvo, pričom NEMUSÍTE UVIESŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE.
Svedectvo je povedať iným o dobrých veciach, ktoré Boh urobil vo Vašom živote a takým spôsobom vzdať slávu menu Božiemu na tejto Zemi

Vyplňte nasledujúci formulár::

Meno:
Email:
Predmet:
Povoľujem verejné zobrazenie
Nepovoľujem zobrazenie

Vaše osobné údaje zozbierané v tomto formulári nebudú použité na iný účel a nebudú distribuované, šírené alebo odovzdané nijakému inému subjektu mimo hnutia Maná a budú archivované počas doby, ktorá sa považuje za nevyhnutnú alebo povinnú na naplnenie týchto účelov.
Uplatnenie práva na prístup, úpravu, stiahnutie, namietanie, obmedzenie alebo prenos Vašich osobných informácií, môže byť realizované po celý čas prostredníctvom zaslania žiadosti na info@igreja-online.tv alebo listom na túto adresu: Rua João Saraiva, n.º 3, 4.º andar, 1700-248 Lisboa.